Arkiv 2016.

Nasjonal endring i rutine for oppfølging av RhD-negative gravide er innført fra 1. september 2016

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og Avdeling kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus vil med dette informere våre rekvirenter om nasjonal endring i rutine for oppfølging i svangerskap av RhD-negative gravide: Føtal RHD-genotyping av fritt foster-DNA i mors blodprøve og prenatal RhD-profylakse.

Avdelingssjef/avdelingsoverlege Gunn Kristoffersen
Publisert 17.09.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Vi gjør oppmerksom på at den nye rutinen gjelder for RhD-negative gravide som tar 1. svangerskapsprøve (uke 12-16) etter 1. september 2016.

Utfyllende informasjon om prøvetaking, forsendelse og oppfølging av den gravide