Labnytt

Nye rekvisisjoner og konvolutter til videresending utenfor SUS

Fra 21. august 2021 bytter Avdeling for medisinsk biokjemi ut alle rekvisisjonsblanketter med nye.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 29.07.2021
Sist oppdatert 19.06.2023

​Videresending av prøver til laboratorier utenfor SUS: 

Avdeling for medisinsk biokjemi ber om at prøver som skal videresendes til laboratorier utenfor SUS, legges i egne konvolutter og pakkes som om de skal sendes med posten. Prøver som skal videresendes til Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) på Haukeland Universitetssjukehus, legges i egne konvolutter merket «Videresending Haukeland». 

Det betyr at prøver som skal videresendes legges i to forskjellige konvolutter. 

1.png

For prøver som skal videresendes til MBF på Haukeland Universitetssjukehus.

​​
videresending.png

For prøver som skal til laboratorier utenfor SUS.

Konvolutter til videresending bestilles hos Avdeling for medisinsk biokjemi. 
Minner om at serumprøver må være av-pipetterte. Avdeling for medisinsk biokjemi videresender prøvene med posten neste dag i henhold til gjeldende avtaler.

Se også «Transporttjeneste og annen forsendelse av prøver» i Laboratoriehåndboken.

Nye papirrekvisisjoner: Det er nytt opptrykk av papirrekvisisjoner for blodprøver til Avdeling for medisinsk biokjemi. Rekvisisjonene er noe endret og den største endringen er at alle barkodene nå er plassert på baksiden av rekvisisjonen. Vi ber om at disse rekvisisjonene tas i bruk umiddelbart og at gamle rekvisisjoner kastes. 
Det er flere tilgjengelige barkoder på dette opptrykket og analysene er inndelt etter analysegrupper og diagnose.
 
Nye barkoder:
  • TnI-hs 
  • HbA1c 
  • Tacro/Siro/Evero/CYA
  • PEth (ny analyse på Med bio fra 1.september)
  • Glukosebel. 120 min 
 
3.png


Endringer på forsiden av rekvisisjonen:

  • Rubrikk til å påføre HPR-NR til leger som skal ha kopisvar
  • Everolimus under «Medikament» er på rekvisisjonen  
  • JAK2 under «Genanalyser» er på rekvisisjonen
  • VKORC1 og CYP2C9 under «Genanalyser» er fjernet og må evt føres på manuelt

4.png


Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi.​

Avdeling ​for medisinsk biokjemi 
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09​​​