Arkiv 2016. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Kardiolipin antistoff IgG/IgM og Beta2-glykoprotein I antistoff IgG/IgM - ny analysemetode

Analysene Kardiolipin antistoff IgG/IgM og Beta2-glykoprotein I antistoff IgG/IgM har endret leverandør. Ny metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.

Avd. overlege/avd. sjef: Gunn Kristoffersen
Publisert 05.07.2016
Sist oppdatert 18.08.2017
​Når Kardiolipin antistoff IgG/IgM eller Beta2-glykoprotein I antistoff IgG/IgM blir rekvirert, vil alle fire analyser bli utført.

Tilstedeværelse av Revmatoid faktor IgM kan påvirke testresultatene til Kardiolipin antistoff IgM/Beta2-glykoprotein antistoff IgM. Ved positiv Kardiolipin antistoff IgM/Beta2-glykoprotein antistoff IgM blir derfor RF IgM utført i tillegg.

Prøvemateriale:

 • Serum.

Prøvemengde:

 • Minimum 1,0 ml serum

Referanseverdier: Kardiolipin antistoff IgG

 • Negativ:   < 10     GPL-U/ml
 • Grenseverdi:        10-40  GPL-U/ml
 • Positiv:     > 40     GPL-U/ml

Referanseverdier: Kardiolipin antistoff IgM

 • Negativ:   < 10     MPL-U/ml
 • Grenseverdi:        10-40   MPL-U/ml
 • Positiv:     > 40     MPL-U/ml

Referanseverdier: Beta2-glykoprotein antistoff IgG

 • Negativ:   < 7       U/ml
 • Grenseverdi:        7-10     U/ml
 • Positiv:      > 10     U/ml

Referanseverdier: Beta2-glykoprotein antistoff IgM

 • Negativ:   < 7       U/ml
 • Grenseverdi:        7-10    U/ml
 • Positiv:     > 10     U/ml


Analysekitene og analyseinstrument leveres av Thermo Fisher Scientific, Phadia AS


 

Fakta

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Avd. overlege/avd. sjef: Gunn Kristoffersen

Fagleder: Aud Greta S. Tøfte

Tlf: 51518860