Arkiv 2016. Avdeling for medisinsk biokjemi

Interferens ved analysering av Østradiol og endret dag for analysering av Cyklosporin

Medikamentinterferens kan føre til falsk forhøyede østradiolresultater. Cyklosporin analyseres nå også på mandager.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 05.07.2016
Sist oppdatert 18.08.2017
​Leverandøren av vår metode for analysering av østradiol, Abbott Diagnostics, har bekreftet en signifikant interferens fra medikamentet Fulvestrant («Faslodex») i østradiolanalysen. Interferensen kan føre til falske forhøyede østradiolresultater, som igjen kan føre til feilaktig vurdering av østradiolstatus. Fulvestrant er et cytostatikum som benyttes i behandlingen av østrogenreseptorpositiv tilbakevendende brystkreft hos postmenopausale kvinner.

Det er viktig å være oppmerksom på at vår østradiolmetode ikke skal benyttes til analyse av østradiol hos pasienter som behandles med Fulvestrant. I disse tilfellene må det brukes en alternativ metode. Kontakt laboratoriet ved behov for analysen.

Etter ønske fra rekvirenter analyserer vi både Tacrolimus og Cyklosporin på mandager. 

Tacrolimus analyseres fra morgenen av. Vi venter ikke på prøver som blir rekvirert mandag på morgenrunden. Onsdag og fredag venter vi på prøver som er bestilt på morgenrunden.

Se også informasjon om analysene i vår Laboratoriehåndbok