Arkiv 2015

Informasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon

Informasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser.

Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for Analyse – immunologi

Avdelingsoverlege Gunn Kristoffersen

Tlf: 51518860​


​​​Ved utfylling av rekvisisjon til Immunologiske undersøkelser, må det oppgis fullstendige opplysninger om legesenter og legenavn i rekvirentfeltet. ​

Det er ikke tilstrekkelig at det kun oppgis HPR-nummer til rekvirent og kopimottaker.