Arkiv 2015

Informasjon i forbindelse med kopimottaker av svarrapporter

Ved ønske om kopimottaker er det viktig med informasjon om kopimottakerens fulle navn og tilhørende legekontor.

Seksjon for analyse – immunologi og immunhematologi, avdelingsoverlege Gunn Kristoffersen
Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​​​Det er ofte vanskelig å finne riktig kopimottaker av svarrapporter. Årsaken er at flere leger jobber flere steder, prøvesvar kan da havne på feil sted. Ved ønske om at svarrapporter også skal sendes til en kopimottaker er det viktig å opplyse om kopimottakers fulle navn og tilhørende legekontor. ​​