Arkiv 2015

Immunologisk undersøkelse – Endring

Hudens Basalmembran/Intercellulærsubstans antistoff. Det er blitt gjort en liten endring i analysen som bestilles ved mistanke om sykdommene Bulløs Pemhigoid/Pemphigus vulgaris.

Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​​​Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Seksjon for Analyse – immunologi

Avdelingsoverlege Gunn Kristoffersen

Tlf: 51518860


​En av komponentene (antigensubstrat) er byttet ut f.o.m 120815. Endringen påvirker i liten grad  analyseresultatene. ​Prøvemateriale og referanseområdet er uendret. Det henvises for øvrig til laboratoriehåndboka.​