Hemoglobinopatiutredning ved Haukeland universitetssjukehus

Informasjon om utredning ved Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB).

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 02.10.2017

Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB), HUS, mottar en del prøver til hemoglobinopatiutredning fra rekvirenter ved SUS og fastleger i Rogaland. Det vil nå være mulig å rekvirere denne utredningen elektronisk fra fastleger. 

Hemoglobinopatiutredning
​Ved bestilling av pakken «Hemoglobinopatiutredning» vil følgende analyser utføres:
​Hemoglobinfraksjoner
​Hemoglobin
​Erytrocytter
​MCV
​MCH
​MCHC
​Retikulocytter
​CRP
​Ferritin
​Alfa-globin-gen delesjonsundersøkelse

Eventuelt andre DNA-undersøkelser vil etterrekvireres av lege ved LKB dersom indisert.

For å sikre riktig diagnostikk og kortest mulig svartid er det viktig at følgende opplysninger oppgis:

  • Klinisk problemstilling
  • Kjent talassemi eller hemoglobinvarianter i familien
  • Pasientens og foreldrenes etnisitet
  • Eventuell blodtransfusjoner gitt pasient før prøvetaking til hemoglobinopatiutreding
  • Jernstatus (kjent jernmangel, behandlet med jerntilskudd)

Dersom det haster å få avklart om det kan foreligge talassemi eller hemoglobinopati hos pasienten kan rekvirent ringe LKB, seksjon for porfyrianalyser, 55 97 31 38. Telefonen betjenes på dagtid frem til kl. 15.30.

Prøvemateriale: EDTA-blod 2x3 mL + 1 serumrør. Dersom spedbarn/vanskelig prøvetaking er det tilstrekkelig med 1,5 mL EDTA-blod. Vennligst oppgi resultater for ferritin og CRP dersom serum ikke er tilgjengelig.

Se www.analyseoversikt.no for mer informasjon.