Arkiv 2016. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Glomerulusbasalmembran antistoff (IgG), Mitokondrie M2 antistoff (IgG), Myeloperoksidase antistoff (IgG) og Proteinase 3 antistoff - Ny analysemetode

Analysene Glomerulusbasalmembran antistoff (IgG), Mitokondrie M2 antistoff (IgG), Myeloperoksidase antistoff (IgG) og Proteinase 3 antistoff (IgG) har skiftet leverandør. Ny metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.

Avd. overlege/avd. sjef: Gunn Kristoffersen
Publisert 05.07.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​Prøvemateriale:

 • Serum.

Prøvemengde:

 • Minimum 1,0 ml serum

Referanseverdier, Glomerulusbasalmembran antistoff (IgG):

 • Negativ:   < 7       U/ml
 • Grenseverdi:        7-10    U/ml
 • Positiv:     > 10     U/ml

Referanseverdier, Mitokondrie M2 antistoff (IgG):

 • Negativ:   < 4       IU/ml
 • Grenseverdi:        4-6       IU/ml
 • Positiv:     > 6       IU/ml

Referanseverdier, Myeloperoksidase antistoff (IgG):

 • Negativ:   < 3,5    IU/ml
 • Grenseverdi: 3,5-5,0       IU/ml
 • Positiv:     > 5,0    IU/ml

Referanseverdier, Proteinase 3 antistoff (IgG):

 • Negativ:   < 2       IU/ml
 • Grenseverdi: 2,0-3,0       IU/ml
 • Positiv:     > 3       IU/ml

   

Analysekitene og analyseinstrument leveres av Thermo Fisher Scientific, Phadia AS

Fakta

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Seksjon for analyse - immunologi

Avd. overlege/avd. sjef: Gunn Kristoffersen

Fagleder: Aud Greta S. Tøfte

Tlf: 51518860