Labnytt

Fosfatdyletanol 16:0/18:1(PEth) ved SUS

Analysen PEth analyseres på Avdeling for medisinsk biokjemi fra 30. august 2021

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 26.08.2021
Sist oppdatert 19.06.2023

Fosfatidyletanol 16:0/18:1 (PEth)


PEth analyseres i EDTA fullblod og er en spesifikk markør på inntak av etanol. Analysen sier noe om hvor stort alkoholinntaket har vært de siste 2 -3 ukene før prøvetaking.

Indikasjon for PEth er utredning av mulig overforbruk av etanol, eller som ledd i utredning av lidelser som følge av skadelig etanolbruk (for eksempel psykiske lidelser, leversykdom, gastritt, pankreatitt, høyt blodtrykk som er vanskelig å behandle, perifer nevropati og krampeanfall).

Analysen kan også benyttes ved behov for dokumentasjon/kontroll på avholdenhet fra alkohol, eller som dokumentasjon på at pasienten holder seg innenfor et moderat alkoholinntak (førerkortsaker).

Prøvemateriale og analysering
3 mL EDTA blod.

Halveringstiden til PEth er 3-5 døgn dersom personen kutter alt alkoholinntak, noe lenger hos personer med moderat høyt alkoholbruk. Analysen gir et godt bilde av alkoholkonsumet de siste 2-3 ukene.

Grenser som alt er etablert:

Avholdenhet eller svært lavt konsum (< 0,05 umol/L)
Moderat konsum (0,05 - 0,30 umol/L)
Høyt konsum av etanol (≥ 0,30 umol/L)


Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi

​​​Avdeling ​for medisinsk biokjemi 
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09​​​​​