Arkiv 2015

Forbedret metode til analysering av oxazepam (Sobril) i urin

Informasjon om en bedre og mer følsom screeninganalyse for bestemmelse av benzodiazepinet oxazepam.

Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Avdeling for medisinsk biokjemi
Telefon: 51 95 14/51 51 95 09


Fra og med 23. november 2015 vil vi ta i bruk en bedre og mer følsom screeninganalyse for bestemmelse av benzodiazepinet oxazepam.

Vi har hatt noen prøver som ikke fikk utslag på oxazepam med vår nåværende screeningmetode, men som viste seg å være positive ved bekreftende undersøkelse med vår spesifikke LS-MS/MS metode.

 Urinprøvene blir nå forbehandlet med enzymet glucuronidase, noe som har vist seg å forbedre analysemetoden.

Oppdatert informasjon finnes også i vår veileder til rusmisbruksanalyser som ligger i Laboratoriehåndboka.