Enkelt hematogram

Analysen «Enkelt hematogram» har utspilt sin rolle og vil ikke lenger være synlig i bestillingsvinduer.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 09.07.2018
Sist oppdatert 19.06.2023

Analysen «Enkelt hematogram» ga tidligere grunnlag for refusjon fra HELFO. Ved årsskiftet innførte Helsedirektoratet et nytt gjeldende kodeverk som skal benyttes ved rapportering av analysesvar. Nå er det hver enkelt analyse som gir refusjon.

Analysen «Enkelt hematogram» har utspilt sin rolle og vil ikke lenger være synlig i bestillingsvinduer. Den vil heller ikke komme som rapportert analyse med svar «Utført». Denne utfasingen vil bli gjort i starten av uke 29.

Papirrekvisjon

«Enkelt hematogram» som pakke finnes fremdeles på vår papirrekvisisjon og inneholder hemoglobin, hematokritt, leukocytter, erytrocytter, MCV, MCH og MCHC (merket med -31).

I Interactor for elektronisk rekvirering (IHR) på legekontor så finnes disse analysene i Hematologipakke (men fra uke 29 uten analysen «Enkelt hematogram»).

I DIPS for rekvirering på sykehuset så finnes disse analysene i pakken «Enkelt Hematogram» (men fra uke 29 uten analysen «Enkelt hematogram»).

hematogram.JPG
 

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi

Kontakt:
Avdeling for medisinsk biokjemi
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09