Endring på svarrapporter fra Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og navneendring på analyser

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin oppgraderte laboratoriedatasystemet ProSang 26.11.2017. Dette har medført noen endringer på svarutskriftene og navneendring på analyser.

Seksjon for analyse, Seksjonsleder: Janne Brit Erga Barane
Publisert 12.01.2018

Analysene har fått navn som samsvarer med Norsk laboratoriekodeverk (NLK). For eksempel Latex RA heter nå Revmatoid faktor, og nDNA heter nå dsDNA IgG. Selve analysemetodene og tolkningen er den samme.

Alle svarutskrifter har fått ny layout.

For svarutskriftene til immunologi prøver gjelder også følgende endringer:
• Tidligere resultater vises.
• For å skille mellom EliA-test og IIF-metode må dere se om analysesvaret har en enhet. EliA-test har en enhet IU/ml eller U/ml, mens IIF-metode har ikke oppgitt enhet i analysesvaret.

For svangerskapsprøver vil det for de gravide som er RhD negative ikke bli sendt med rekvisisjon til neste prøvetaking. Dere fyller selv ut ny rekvisisjon når prøven skal tas.

Vi vet at svarrapportene ikke er optimale, vi jobber mot at analysesvarene skal sendes elektronisk.

Skulle det være noen spørsmål i forbindelse med endringene, ta kontakt med seksjonsleder for seksjon for analyse Janne Brit Erga Barane, tlf. 51 51 88 26.