Endring i resistensbestemmelse av betahemolytiske streptokokker gruppe B i urin hos gravide

Resistensbestemmelse av betahemolytiske streptokokker gruppe B i urin hos gravide som ikke skal behandles umiddelbart utføres ikke før svangerskapsuke 35 lenger. Med unntak av for penicillinallergikere, skal disse ha empirisk penicillinbehandling i fødsel og resistensbestemmelse er derfor ikke nødvendig. For penicillinallergikere bes det om en ny prøve etter svangerskapsuke 34 for resistensbestemmelse. Endringen iverksettes 01.09.23.

Publisert 28.08.2023
Sist oppdatert 30.04.2024

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har rutinemessig resistensbestemt alle funn av betahemolytiske streptokokker gruppe B (GBS) i urin hos gravide, uavhengig om funnet er signifikant med tanke på urinveisinfeksjon/asymptomatisk bakteriuri og skal behandles umiddelbart, eller om funnet kun skal behandles i fødsel. Vi slutter nå med å resistensbestemme ikke-signifikante funn av GBS i urin før svangerskapsuke 35 siden førstevalg for behandling av GBS i fødsel er penicillin (1). Det er så langt vi kjenner til ikke påvist GBS som har redusert følsomhet for penicillin. For penicillinallergikere ber vi om ny prøve etter svangerskapsuke 34 for resistensbestemmelse, siden ca 16% (2) av alle GBS er resistente for klindamycin (førstevalg ved pencillinallergi). Kommentar på prøvesvaret vil minne rekvirent på kontrollprøve. Ved kontrollprøve er det viktig å oppgi svangerskapsuke og at prøven tas på grunn av resistensbestemmelse i kliniske opplysninger.

Referanser:

1. Veileder i fødselshjelp. Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende (GBS). Norsk gynekologisk forening. Sist revidert april 2023 (Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende (GBS) (legeforeningen.no)).

2. NORM/NORM-VET 2021. Usage of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in Norway (Microsoft Word - NORM NORM-VET 2021 - Sikkerhetskopi 72 (fhi.no)).


Forfatter: Heidi Syre, Avdeling for medisinsk mikrobiologi​