Arkiv 2015

Endring av analysen serum-elektroforese og immuntyping

Informasjon om endring av analysen serum-elektroforese og immuntyping fra 1. oktober 2015

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​​Avdeling for medisinsk biokjemi
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09​


Avdeling for medisinsk biokjemi tar fra 01.10.15 i bruk ny analysemaskin (kapillær elektroforese). Vi har frem til nå brukt gel-elektroforese.

 Vi går samtidig over til elektronisk besvarelse i DIPS og til EPJ i primærhelsetjenesten (PHT). Det betyr at papirsvar (med kurve) utgår, og at elektroforese bestilt fra PHT nå også blir synlig i pasientens journal på SUS.

​Det er kjørt inn nye referanseintervaller og vi går over til å utgi de 6 ulike fraksjonene som g/L (tidligere utgitt som %). Albuminfraksjon analysert med elektroforese vil kunne avvike noe fra albumin måling med direkte metode på klinisk kjemi (men forskjellen er mindre enn den var for gel-elektroforese).

Referanseverdier i g/L:​

Albumin fraksjon​   38,6 - 49,8 g/L
Alfa 1 fraksjon        1,9 - 3,7 g/L
Alfa 2 fraksjon        5,2 - 8,9 g/L
Beta 1 fraksjon       3,6 - 5,6 g/L
Beta 2 fraksjon       2,4 - 5,5 g/L
Gamma fraksjon ​   7,3 - 16,7 g/L

Den viktigste indikasjon for rekvirering av elektroforese er mistanke om myelomatose. Immuntyping (tidligere immunfiksering) og monoklonal komponent (tidligere kalt «bånd») blir også besvart elektronisk. Prøver uten monoklonale bånd kommenteres ikke.

​Se også informasjon om analysen i Laboratoriehåndboka