Elektronisk rekvirering (IHR) Avdeling for medisinsk biokjemi

Større endringer i tjenestetilbudet

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 09.03.2018

​Det er flere endringer i tjenestekatalogen som vil bli publisert mandag 12. mars. Flere analyser er lagt til, tatt bort eller endret. Analyser som er fjernet fra tjenestekatalogen, vil ikke lenger være mulig å bestille via egne favoritter. Det er viktig å være obs på innholdet i sin egen favoritt, hvilke analyser den inneholder er synlig ved å trykke på pakke-ikonet. Er analysen fjernet, viser en rød varseltrekant.

 

Utklipp fra EQS.
Er analysen fjernet, viser en rød varseltrekant.

 

I denne versjonen er det ryddet i CRP som lå dobbelt. CRP ligger nå kun i mappen Klinisk kjemi\Proteiner. I tillegg er Anti Xa akt. fra Haukeland fjernet, og erstattet av Anti-faktor Xa fra SUS.

Følgende analyser er lagt inn fra medisinsk biokjemi: Anti-faktor Xa, Glykert Albumin, Kortisol morgen (prøve tatt 8-10) og Kortisol kveld (prøve tatt 20-24). I tillegg er det laget en ny pakke med egen etikett som påminnelse til blodutstryk dersom dette lages på legekontoret.

NB: Denne pakken må kun benyttes dersom utstryket lages på legekontoret.

Følgende prøver er lagt inn fra Haukeland: Zink transporter 8-antistoff, CA 19-9, AMH, HLA-B27, HLA DQ2/DQ8, Achr-antist., ACE, Human epididymis protein 4, Myoglobin, P3 NP prokollagen 3, S100B. Alle analysene til Haukeland under Hormonanalyser er flyttet til en egen «Haukeland» undermappe.

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi