Arkiv 2016.

Elektronisk rekvirering, akkreditering og kapasitet ved laboratoriene i Helse Stavanger

Dette er de viktigste nyhetene du må få med deg fra laboratoriene i Helse Stavanger i høst.

Publisert 11.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Kapasitet og service

Laboratoriene i Helse Stavanger har god kapasitet til å ta imot prøver fra både eksisterende og nye rekvirenter i regionen. Vi vektlegger god service og kvalitet på tjenestene vi yter.

Akkreditering

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ble akkreditert av NA i august. Avdeling for medisinsk biokjemi er også kommet langt i denne prosessen og blir trolig akkreditert i løpet av 2016.

Kort svartid og prøvesvar i journal

Ved laboratoriene i Helse Stavanger er det kort svartid. På analyser til Medisinsk biokjemi, vil de fleste av prøvesvarene være tilgjengelige innen kl. 21:00 samme dag.
Hvis ikke rekvirenten har reservert seg mot dette, vil prøvesvarene legge seg i pasientens journal på SUS noe som er av stor betydning for pasientbehandlingen ved eventuell innleggelse.
Vi tilbyr også gratis prøvetakingsutstyr og hentetjeneste for prøver og post til SUS.

Elektronisk rekvirering med DIPS Interactor

For de fleste laboratoriene er det snart mulig å rekvirere laboratorieprøver elektronisk og å få elektroniske svar. Dette øker pasientsikkerheten ved mindre fare for id forbytting. Elektronisk rekvirering er også tidsbesparende for både rekvirenter og for laboratoriene.
Legekontorene som ikke får elektroniske svar, men ønsker det kan kontakte Samhandling (samhandling@helse-vest-ikt.no).
For å kunne rekvirere prøver elektronisk, må legekontoret installere DIPS Interactor. For spørsmål om installering av DIPS Interactor, elektronisk rekvirering og svar, ta kontakt med IKT-koordinator Linda Bærheim Ottøy linda.berheim@sus.no , tlf. 51 51 95 05.

Status for elektronisk rekvirering ved de ulike laboratoriespesialitetene:

Medisinsk biokjemi:

Har mulighet for elektronisk rekvirering fra legekontor med CGM Journal, WinMed2 og Plenario. Pilot for SystemX er igangsatt.

Patologi:

Avdeling for patologi er pilot for tjenestekatalog hos to legekontor siden sommeren 2016. Piloten skal evalueres internt 11. november, og rekvirering av patologiprøver vil innen kort tid bli mulig på CGM Journal, WinMed 2, Plenario (versjon 2016.3) og SystemX.

Mikrobiologi:

Tjenestekatalog er utarbeidet. Denne skal vurderes av PKO-leger før den blir pilot. Dette vil skje innen kort tid. Avdelingene vil få mulighet for elektronisk rekvirering på CGM Journal, WinMed 2, Plenario og SystemX.

Immunologi og transfusjonsmedisin:

Avdelingen har startet arbeidet med tjenestekatalog. Elektronisk rekvirering vil starte i løpet av våren 2017. Avdelingen arbeider med å få på plass elektroniske svar.

Av Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi, Gunn Kristoffersen, Avdelingssjef/overlege, Avdeling for immunologi og, transfusjonsmedisin, Avdelingssjef/overlege, Olav Natås, Avdeling for mikrobiologi, Susanne Buhr-Wildhagen, Avdelingssjef/overlege, Avdeling for patologi


Se også informasjon om analysene i vår Laboratoriehåndbok