Arkiv 2016. Avdeling for patologi

Brukere av journalsystemene Infodoc Plenario og System X vil få tilsendt elektroniske prøvesvar fra avdeling for patologi

Det blir nå startet utrulling på 10 kontor hver uke av elektroniske prøvesvar. Legekontorene som står for tur vil bli kontaktet fortløpende.

Gunn Marit Barstad
Publisert 05.07.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

I de to første ukene med elektroniske prøvesvar, vil det samtidig bli sendt papirsvar slik at en kan kontrollere at alle prøvesvarene kommer inn. Blir ingen mangler rapportert i denne perioden, blir utsending av papirsvar automatisk stoppet.

Elektroniske prøvesvar fra avdeling for patologi er høyt etterspurt, og vi håper å få løsningen ut til alle våre rekvirenter så raskt som mulig. Dersom dere har spørsmål rundt dette, ta kontakt med systemansvarlig ved avdeling for patologi, Gunn Marit Barstad.

Tlf 51 51 93 76
E-post gunn.marit.barstad@sus.no