Blodprøver ved bruk av Interactor

Når dere bruker Interactor, kan dere sende IHR-blodprøver som skal til Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for medisinsk mikrobiologi i samme stativ i transportkassen til SUS.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 18.10.2017

Vi tar oss av sortering og videresending. Unntak er QFT, disse skal legges i egen konvolutt til mikrobiologen på grunn av spesialbehandling.

Alle andre prøver til de andre laboratoriene legges som før i konvolutt til det aktuelle laboratoriet på SUS.

Videresending til Haukeland går via Avdeling for medisinsk biokjemi som før.

Husk at dere må legge ved utskrifter fra Interactor dersom pasienten ikke har offisiell ID (disse kommer ut automatisk).