Beklager feil i Labnytt om Kalprotektin

I mars ble det informert om endring av analysering av f-Kalprotektin sendt til Haukeland.

Publisert 17.04.2024
Sist oppdatert 18.04.2024

Det er ikke mulig å bestille «Blod i feces» ( iFOB) på samme prøverør. HUS og SUS har ulike metoder for iFOB og kun prøverøret illustrert under kan brukes når man rekvirerer Blod i feces til SUS. 
Prøverørene kan bestilles fra avdeling for medisinsk biokjemi. Rørene koster i underkant av 20 kr pr stykk. Pga pris og holdbarhet på glassene ønsker vi ikke å ha stort lager med rør ute på legekontorene. Rørene sendes derfor ut i pakker på 15 stk, 

Innimellom mottar vi glass med for lite væske i prøverøret, disse prøvene kan ikke brukes. Det er viktig at pasientene blir informert om at det bare den grønne enden som skal åpnes.

Diagram

Vennlig hilsen

Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Lene Mikkelsen                                                        Øyvind Skadberg
avdelingssjef                                                            avdelingsoverlege