Arkiv 2016.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fått innvilget akkreditering den 19/8-2016

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har nå som den første avdeling ved SUS fått innvilget akkreditering.

Publisert 22.08.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Avdelingen har arbeidet systematisk i flere år for å oppnå akkreditering etter standard NS-EN ISO 15189, som er en offisiell anerkjennelse på høy kvalitet og kompetanse. De fleste tester som utføres ved avdelingen er akkreditert.

Avdelingens akkrediteringsomfang
 
Svarrapporter vil i en overgangsperiode ikke vise akkrediteringsstatus på analysesvarene, da det jobbes med å utvikle en god teknisk løsning for våre kunder ute i primærhelsetjenesten.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, kvalitetskoordinator Christina Mæland

Telefonnummer: 51518813