Avdeling for medisinsk biokjemi inviterer til «åpent hus» for ansatte på legekontor

20. november 2017 kl. 18.00 – 20.35 i Aulaen på SUS

Publisert 03.11.2017

Program

Velkommen til Avdeling for medisinsk biokjemi

v/avdelingssjef Gunn Sjurseike Dale    kl. 18.00 – 18.10

PEth, ny blodprøve som gjenspeiler totalt alkoholkonsum siste fire uker før prøvetaking

 v/ analytisk kjemiker/forsker Cato Brede    kl. 18.10 – 18.30

IHR - bruk av Interactor

 v/ IKT -konsulentene Linda Bærheim Ottøy og Vanessa Sarria   kl. 18.30 – 19.10

Prøvetaking/oppbevaring/prøveforsendelse m.m.

v/spesialbioingeniør Jone Selvåg   kl. 19.10 – 19.25


Kaffepause       kl. 19.25 – 19.45


Utredning av prostatacancer

 v/samhandlingslege/postdoktor Svein Reidar Kjosavik     kl. 19.45 – 20.05
 

Elektronisk kommentar på allergianalyser

 v/overlege Knut Øymar    kl. 20.05 – 20.20

Ny benevning på HbA1c

v/avdelingsoverlege Øyvind Skadberg      kl. 20.20-20.35


Omvisning på laboratoriet for de som ønsker det kl. 20.35


Velkommen til alle ansatte ved legekontoret.
 
Ingen påmelding.