Avdeling for medisinsk biokjemi er akkreditert

Avdeling for medisinsk biokjemi ble akkreditert 13. januar 2017

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 17.01.2017
Sist oppdatert 20.02.2017

​Akkreditering

Avdelingen har de siste årene jobbet systematisk for å bli akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse på at avdelingen har kompetanse og evne til å levere prøvesvar i samsvar med kravene fra Norsk Akkreditering. De fleste rutineanalysene er nå akkreditert. Klikk på akkrediteringsmerket for å finne akkrediteringsomfanget – det vil si hvilke analyser vi er akkreditert for.

norskakk biokjemi.png


Henvisning til akkrediteringen ved rekvirering og i svarrapporter

Rekvirenter i PHT som rekvirerer via IHR, har laboratoriehåndboken lett tilgjengelig i rekvireringsbildet.

Laboratoriehåndboken

NA logo med link til akkrediteringsomfanget ligger på avdelingens hovedside i laboratoriehåndboken.

I skriftlige svarrapporter, merkes akkrediterte analyser med en «A» og med en forklarende fotnote nederst i rapportene. I elektroniske svarrapporter fremkommer akkrediteringsstatus ulikt avhengig av hvilket pasientjournalsystem rapportene mottas i.
Henvisning til akkrediteringsstatus i svarrapportene som beskrevet ovenfor, vil aktiveres innen noen få dager.