Arkiv 2014: Utsending av steril universalkonteiner

Avdeling for medisinsk mikrobiologi vil gjøre våre kunder oppmerksom på at vi kun sender ut gratis prøvetakingsutstyr for prøver som skal analyseres ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Publisert 07.02.2017

Siden avdelingen i 2013 skiftet til ny type prøveglass til bakteriologisk dyrkning  av urin og til Chlamydia trachomatis-undersøkelse, har vi besluttet å begrense utsending av steril universalkonteiner til max 10 stk per leveranse.


Universalkonteiner uten tilsetning kan benyttes til forsendelse av:

•​Flytende puss
•Leddvæske/bursavæske
•Ekspektorat
•Benbiter
•Biopsier
•Avskrap (dermatofytter)


Urinprøver til dyrkning sendes i grønn urin-Monovette prøvebeholder tilsatt borsyre.

Urin-/swab-prøver til analyse av Chlamydia trachomatis/gonokker med PCR-teknikk sendes i Multi-Collect-beholder med oransje kork.

Vi gjør oppmerksom på at vi kun sender ut gratis prøvetakingsutstyr for prøver som skal analyseres ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Dette som en service som vi yter for våre kunder. Vi har dessverre ikke anledning til å gi ut gratis prøvetakingsutstyr på vegne av andre avdelinger eller laboratorier.

Sterile universalkonteinere som benyttes til prøver som sendes andre avdelinger enn Avdeling for medisinsk mikrobiologi, kan bestilles fra leverandøren:
http://www.heger.no/ , eventuelt ta kontakt med avdelingen som skal analysere prøven.

Publisert av  Olav B. Natås   06.06.2014