Arkiv 2014: Upresise linker i Laboratoriehåndboken

Nytt dokument med oppdaterte linker

Publisert 07.02.2017
​For kort tid siden fikk sykehusene i Helse Vest nye nettsider. En del internettadresser ble endret, blant annet adressen til den siden som viser rekvisisjonsskjemaene til Haukeland universitetssjukehus.

Dette betyr at en del linker som Avdeling for medisinsk biokjemi har brukt i laboratoriehåndbokens oversikt «Analyser som vid​eresendes til eksterne laboratorier», ikke fungerer inntil videre. Oppdateringen av linkene vil dessverre ta noe tid.

 Avdeling for medisinsk biokjemi har derfor utarbeidet et dokument, som inneholder samling av de mest aktuelle linkene. Dokumentet har tittelen «Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier» og vises i Laboratoriehåndboken, Avdeling for medisinsk biokjemi, Generell informasjon.​