Arkiv 2014: Rutinemessig testing for gonokokker i prøver til klamydia-undersøkelse

Gonoré er en allmennfarlig smittsom sykdom som det er viktig å overvåke. Forekomsten er fortsatt lav i Norge men en har sett en klar økning i antall tilfeller i visse risikomiljøer de siste årene. Gonoré kan være vanskelig å behandle da gonokokker kan være meget resistente for antibiotika.

Publisert 07.02.2017


Ved avdeling for medisinsk mikrobiologi vil en fra ca. 15. april undersøke alle klamydiaprøver også på gonokokker. Prøvene vil bli undersøkt med PCR metodikk for  både klamydia og gonokokker. Dette er en meget sensitiv metodikk som også påviser døde bakterier.


Dersom en ikke ønsker klamydiaprøven undersøkt på gonokokker må dette oppgis på rekvisisjonen.

Når en prøve testes positiv for gonokokker med PCR vil svaret bli ringt til rekvirenten. En bør da ta penselprøve fra urethra/cervix/hals/anus til bakteriologisk dyrkning og resistensbestemmelse.

Ved klinisk mistanke om gonoré, eller pasienten er oppgitt som smittekontakt eller smittekilde, er dyrkningsprøve fortsatt førstevalg. Prøve tas som tidligere med pensel og sendes på Amies transportmedium med kull til mikrobiologisk avdeling.
 
Publisert av  Olav B. Natås   30.04.2014