Arkiv 2014: Overlevering av prøvesvar fra Avdeling for medisinsk biokjemi til eksterne rekvirenter

For å sikre konfidensialitet og for å ivareta taushetsplikten overfor pasientene, vil avdelingen skjerpe inn rutinene for overlevering av prøvesvar pr. telefon.

Publisert 07.02.2017


Overlevering av prøvesvar til rekvirenter:
I de tilfellene der vårt personell ikke med sikkerhet kjenner rekvirenten er rutinen at vi kontrollerer og/eller ringer tilbake på det telefonnummeret som vi, eventuelt telefonkatalogen, har registrert på rekvirenten. For å sikre at overleveringen er riktig forstått, ber vi rekvirenten om å  gjenta prøvesvarene.

Overlevering av prøvesvar til pasient/pårørende:
Prøvesvar skal som hovedregel ikke overleveres direkte til pasienter eller pårørende. Vi henviser i stedet til rekvirerende lege. Unntak fra regelen gjelder dersom rekvirenten tydelig har skrevet på rekvisisjonen at prøvesvaret skal gis direkte til pasienten.
All svaravgivelse pr. telefon blir loggført i vårt laboratoriedatasystem. Nytt svar blir sendt til rekvirenten med analysekommentar: ”Svaret er ringt til «fullt navn på mottaker»”. 

Vi håper for forståelse for at vi skjerper rutinene da vi anser det som nødvendig for å sikre at prøvesvar ikke kommer på avveie. 
 
Publisert av  Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi   26.06.2014