Arkiv 2014: Oppdatert rekvisisjon for virusdiagnostikk ved donorutredning

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon for virusdiagnostikk, har oppdatert rekvisisjonen til å omfatte et eget felt for avkrysning av donorprøver.

Publisert 07.02.2017

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har godkjenning fra Helsedirektoratet i hht

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

For at avdelingen skal følge forskrift som gjelder håndtering av prøver fra donorer av celler og vev, har avdelingen oppdatert rekvisisjon for virusdiagnostikk slik at rekvirenten nå selv skal krysse av i felt «donorpakke» når prøven kommer fra en donor.

 


Rekvisisjon virusdiagnostikk og molekylær mikrobiologi​​

 

 

Rekvisisjonens bakside inneholder informasjon i forhold til rekvirering om donorprøver og henvisning til forskriften.

NB! Det skal alltid benyttes originale rekvisisjoner, da disse har strekkodelapper med unike nummer.

Mer informasjon om rekvirering: Rekvirering og etterrekvirering av mikrobiologiske undersøkelser

 

 

De nye rekvisisjonene vil bli sendt ut til aktuelle rekvirenter og kan forøvrig bestilles på tlf: 51518800. Oppgi at bestillingen gjelder donorprøver.