Arkiv 2014: Ny analyse. Endring av analysested

Takrolimus analyseres nå på avdeling for medisinsk biokjemi.

Publisert 07.02.2017

Fra uke 14 analyserer Avdeling for medisinsk biokjemi serumspeil på Takrolimus (immunosuppresiva). Metoden er samkjørt og stemmer godt overens med resultater fra Rikshospitalet. Analysen vil foreløpig kun bli utført ukentlig – på tirsdager. Prøven må være hos oss senest tirsdag kl. 9 for å bli analysert. Prøven er holdbar 7 døgn ved 2-8 grader.


Prøve (EDTA rør) tas før neste tablett (C0 verdi), og terapeutisk nivå de første 6 mnd. etter transplantasjon er 3 - 7 ug/L. Etter ½ år er anbefalt nivå 3 – 5 ug/L, men individuelle tilpasninger forekommer.

Serumspeil på andre medikamenter sendes nå til Haukeland universitetssjukehus.

Fra uke 14 blir de fleste medikamentanalyser sendt til Haukeland. Laboratorium for klinisk biokjemi tar nå i mot serum over gel og trenger ikke lenger avpippetert serum. Analyser som eventuelt ikke kan gjøres på Haukeland vil bli videresendt til St. Olavs Hospital. Haukeland har egen rekvisisjon for medikamentanalyser, men også St. Olavs Hospital sin rekvisisjon godtas.
 
Publisert av  Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef   01.04.2014