Arkiv 2014: Innføring av løsning for elektronisk henvisning og rekvisisjon (IHHR) fra primærhelsestjenesten

Programmet «Støtte til Samhandling i Helse Vest» omfatter utvalgte prosjekter med fokus på samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen. Innføring av en løsning for interaktiv henvisning og rekvisisjon fra primærhelsetjenesten inngår i dette.

Publisert 07.02.2017

Løsningen skal understøtte/forenkle rekvisisjons- og henvisningsprosessen fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten.

For primærhelsetjenesten vil løsningen kunne omfatte fastleger og kommunehelsetjenestens pleie- og omsorgsenheter samt helsestasjonene. IHR-løsningen kan fritt tas i bruk forutsatt at virksomheten ​benytter et EPJ-system som har integrasjon med IHR-løsningen DIPS Interactor.