Arkiv 2014: Endring av transportmedium til prøver for dyrkning av Bordetella pertussis

Fra januar 2015 slutter Avdeling for medisinsk mikrobiologi å produsere spesialmedium for dyrkning av B. pertussis. Ved ønske om dyrkning av B. pertussis anbefales nasofarynx prøve i eSwab transport system (Amies flytende medium).

Publisert 07.02.2017


Anbefalt metode for diagnostikk av B. pertussis er:

Innen 4 uker fra symptomdebut:

PCR undersøkelse av luftveissekret for påvisning av nukleinsyrer spesifikke for B. pertussis. Sensitiviteten er vesentlig høyere enn for dyrkning.

Etter 4 uker fra symptomdebut:

Antistoffundersøkelse i serum.

 Vi ønsker fortsatt å motta prøver til dyrkning av B. pertussis for epidemiologisk overvåkning, men prøven må da være tatt innen 2 uker fra symptomdebut. Det bør samtidig tas prøve til PCR for å øke sensitiviteten på undersøkelsen. I slike tilfeller bør det tas to prøver med hver sin rekvisisjon; en prøve på UTM-RT medium for PCR-analyse og en prøve på eSwab til dyrkning. 
Publisert av  Olav B. Natås, Avdelingsoverlege Avdeling for medisinsk mikrobiologi