Arkiv 2014: Antiepileptika og teofyllin

Nye metoder for analysering av antiepileptika og teofyllin

Publisert 07.02.2017

Avdeling for medisinsk biokjemi tar fra 15.12.14 i bruk nye og bedre reagenser til analysering av karbamazepin, fenobarbital, fenytoin og teofyllin.

For karbamazepin får vi et nivåskifte på + 12 % som skyldes at den nye metoden medbestemmer en del karbamazepin metabolitter. Vi har foreløpig ikke endret noe på terapeutisk område, men planlegger en kontroll av nivå ved å gjøre en metodesammenligning med Haukeland.

Koffeinforbindelser kryssreagerer i teofyllin metoden (koffein nivå på 515 umol/L gir 12 % økning i konsentrasjon på teofyllin i nivå 83 umol/L). Dette har liten interaksjon for vanlig kaffeinntak, men kan ha betydning ved i.v. koffeininfusjon. Barn under 6 måneder danner i tillegg koffein fra teofyllin, noe som kan bidra til den terapeutiske effekten av teofyllin.

Det er utført mindre justeringer av de terapeutiske områdene.

 

Fenobarbital        50 – 130     umol/L

Fenytoin               40 –   80     umol/L

Karbamazepin     17 –   50     umol/L

Teofyllin               55 – 110     umol/L for voksne

                             26 –   65     umol/L for nyfødte (premature og opp til 3 måneder)
 ​
Se også informasjon om analysene i Laboratoriehåndboka