Arkiv 2014: Analyse som midlertidig sendes annet laboratorium

Problemer med analysen Paratyreoideahormon (PTH) Tilbakekalling av reagenser.

Publisert 07.02.2017


Vår leverandør av PTH reagenser (ABBOTT) har i dag (14. februar) meddelt oss at vi må stanse analyseringen av PTH. Det er observert en gradvis økende pasientverdi ved noen laboratorier. Denne endringen er ikke observert ved Helse Stavanger HF, men vi er likevel nødt til å stanse bruken av reagensene.

Rekvirerte PTH prøver vil bli videresendt til Fürst medisinske laboratorium. Svar på disse prøvene vil komme i papirformat og dessverre være noe forsinket i forhold til vår opprinnelige svartid på PTH.

Dato for når nye reagenser kommer, og vi kan starte opp med analysering igjen, er foreløpig ukjent.

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre rekvirenter.​

 
Publisert av  Gunn Sjurseike Dale   01.04.2014