Arkiv 2013: Påvisning av influensavirus A og B utføres etter 1. november 2013 kun med PCR

Antistoffundersøkelse i serum legges ned og vil ikke bli utført etter 1. november 2013.

Publisert 07.02.2017
​​Antistoffpåvisning med komplementbindingsreaksjon (KBR) er lite sensitiv ved akutt infeksjon og i tidlig stadium av infeksjonen. Etter gjennomgått influensavirusinfeksjon kan influensavirustiter i serum være høyt i lang tid og gi villedende tolkningsresultater.

Genteknologiske undersøkelser (PCR) påviser DNA og RNA direkte i prøvematerialet. Dette er raskere og bedre til påvisning av influensvirusinfeksjon i akuttstadiet.

Det må tas nasopharynx- og/eller halsprøve i stedet for blodprøve ved undersøkelse av influensvirus A og B.

Prøven sendes på UTM (virustransportmedium).

Etter at prøven er tatt oppbevares den i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet, men forsendelsen kan foregå i romtemperatur.

Influensavirus-RNA kan påvises minst 1 uke etter etter symptomdebut, og samme prøve kan benyttes til undersøkelse av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis (kikhoste) samt andre virus, som RS-virus og humant metapneumovirus.

Se luftveier PCR-undersøkelser. 

Ved spørsmål, kontakt gjerne en av legene på avdeling for medisinsk mikrobiologi.
   
  Olav B Natås              Elisebet Haarr
Avdelingsoverlege            Overlege