Arkiv 2013: Ny metode for testing av Chlamydia trachomatis

Avdeling for medisinsk mikrobiologi vil gå over til ny metode for testing av Chlamydia trachomatis. Metoden tas i bruk fra og med 11. november 2013 og gammelt prøvetakingsutstyr må derfor kastes.

Publisert 07.02.2017

Metoden er validert for urinprøver og bomullspinneprøver fra endocervix og vagina samt mannlig uretra.

Prøver fra andre lokalisasjoner vil bli analysert til tross for at metoden ikke er validert for dette.

Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit må brukes til prøvetaking, se vedlagt prosedyre for prøvetaking, oppbevaring og forsendelse. Prøvetakingsutstyr fås ved henvendelse til Avdeling for medisinsk mikrobiologi og bestilles etter behov.
Prøvetakingsutstyret oppbevares ved romtemperatur før bruk.

Bruk blå rekvisisjon (til seksjon for virusdiagnostikk), og merk prøven med strekkodelapp fra denne rekvisisjonen. Det er viktig å klistre strekkoden slik at vinduet på prøveglasset ikke dekkes.

 

Prøvetaking og transport med Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit