Arkiv 2013: Informasjonsskriv om reservasjonsrett

INFORMASJONSSKRIV OM RESERVASJONSRETT, SKAL LEVERES KVINNEN Stortinget vedtok en endring i Helseregisterloven 21.6.2013. Endringen trer i kraft 1.1.2014.

Publisert 07.02.2017


Alle fastleger og gynekologer skal ha mottatt et informasjonsskriv fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft om endringer i helseregisterloven og om hvordan den enkelte kvinne skal informeres om sine rettigheter:   http://www.kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Masseundersokelsen-mot-livmorhalskreft/

Alternativer for tilgang til informasjonsskriv/ reservasjonsskjema :
1:  http://www.kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Masseundersokelsen-mot-livmorhalskreft/Kvinner/Informasjonsskriv-til-kvinner-ved-provetaking-fra-cervix/
2:  Blokker med dette innholdet er under trykking, og distribueres så snart som de foreligger.

NY CYTOLOGIREMISSE I BLOKK
Det er gjort noen endringer i cytologi-remissen.  Noen få felt er fjernet på utfyllingssiden, og bakside har  informasjon til prøvetakende lege.
Remissene er under trykking og distribueres så snart som de foreligger, sammen med «Informasjonsskriv om reservasjonsrett».
 
 Publisert av  Gunn Marit Barstad   30.12.2013