Arkiv 2015

Antistoffscreening av gravide

I forbindelse med ny utgave av Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, blir det nå presisert at antistoffscreening av alle gravide skal tas i svangerskapsuke 12-16.

Avdelingsoverlege Gunn Kristoffersen
Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for Analyse – immunhematologi

Avdelingsoverlege Gunn ​Kristoffersen

Tlf: 51518822​


Fra Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, versjon 7.1, 11.4.3 Gravide/svangerskapsprøver:
«Det utføres antistoffscreening av alle gravide ved første kontroll i ca. svangerskapsuke 12-16. Dersom prøven kommer før svangerskapsuke 12, bør man i tillegg be om ny prøve».

I dag blir flesteparten av 1. gangs prøvene av gravide tatt før uke 12. Ved prøve tatt før 12. svangerskapsuke vil det bli bedt om ny prøve. På rekvisisjonen er det viktig å fylle ut feltet for svangerskapskontroll i tillegg til rekvirent og pasientinformasjon.  Dette for å sikre kvaliteten på svangerskapsoppfølgingen. Feltet inneholder punktene: tidligere navn, termin, graviditet nr, antall aborter og noen spørsmål om  pasienten er blodtypet, fått blodtransfusjon, behandlet med anti-D-gammaglobulin, antistoff påvist.