Elektronisk kommentering

Allergisvar

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi,
Publisert 06.03.2018

Fra og med uke 7 2018 blir allergi-kommentarer utgitt elektronisk og ikke på separat papirark som tidligere. Disse kommentarene vil også være tilgjengelige i pasientenes elektroniske journal på SUS.

Vi håper at denne endringen vil være positiv for rekvirentene våre.
Kommentering vil utføres 2 ggr pr uke, og ingen resultater vil bli utgitt før dette er utført.

Ved behov for raskere svar, kan faggruppen kontaktes på telefon 51 51 96 65.

Oppdatert informasjon finnes i Laboratoriehåndboka.

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi