Fagkurs

Regionalt opplæringsprogram i gruppebasert behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk

Stavanger DPS arrangerer IGAs opplæringsprogram i gruppebasert behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk i 2023 - 2024. Utdanningen er et regionalt tilbud for hele Rogaland.

Passert
8.
september
2023
7 dager
 1. 08. sep. 2023, 09:00 - 16:00
 2. 20. okt. 2023, 09:00 - 16:00
 3. 01. des. 2023, 09:00 - 16:00
 4. 02. feb. 2024, 09:00 - 16:00
 5. 15. mar. 2024, 09:00 - 16:00
 6. 26. apr. 2024, 09:00 - 16:00
 7. 31. mai 2024, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

 1. 08. sep. 2023, 09:00 - 16:00
 2. 20. okt. 2023, 09:00 - 16:00
 3. 01. des. 2023, 09:00 - 16:00
 4. 02. feb. 2024, 09:00 - 16:00
 5. 15. mar. 2024, 09:00 - 16:00
 6. 26. apr. 2024, 09:00 - 16:00
 7. 31. mai 2024, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Kurs

Spesialiteter

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin

Arrangør

IGA - Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi tilbyr kvalifisert, tverrfaglig utdanning i gruppeterapi.

Hvor

Adjunkt Hauglandsgate 34
Stavanger DPS, Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger

Påmelding

Frist for påmelding: 01. apr. 2023

stavanger dps1.jpg

IGA logo.png

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi har siden 1998 stått ansvarlig for det regionale opplæringsprogrammet. RGO støttes økonomisk av Helsedirektoratets tilskuddsordning for videreutdanning innen psykisk helse. Dette gjør det mulig å tilby programmet til en rimelig pris. 

Evalueringer viser at opplæringsprogrammet oppleves nyttig både i behandlingen og ved at lokalt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid styrkes.

Se www.iga.no for mer informasjon om IGA og RGO.

Hvorfor gruppebasert behandling? 

Gruppebasert behandling har dokumentert god effekt ved de fleste psykiske og rus- og avhengighetsrelaterte lidelser og bidrar til å utvikle sosial og relasjonell kompetanse. Positive endringer gir store ringvirkninger for barn, familie og nettverk. Fellesskap med andre i lignende situasjon kan gi både symptomlette og motivere til bedre oppfølging av annen behandling, som for eksempel medisiner, sosial trening, jobbtrening og samtaler. 

Målgruppe og målsetning

Hovedmålsettingen for programmet er: 

 • å kvalifisere deltakerne til å gi kunnskapsbasert og effektiv gruppebehandling
 • å gi deltakerne en unik mulighet for å dele erfaringer og å få støtte, veiledning og anerkjennelse for det gruppebaserte arbeidet som allerede drives 

Opplæringsprogrammet henvender seg til alle som arbeider i kommunehelsetjenesten og innenfor ulike institusjoner i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling. Det vil si psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, pedagoger, fysioterapeuter, hjelpepleiere, aktivitører og andre. Det er ikke et krav at deltakerne driver med grupper på forhånd, men for å få fullt utbytte av veiledningen gjennom RGO-programmet, er det en fordel å drive en gruppe, alene eller sammen med noen, være observatør i en gruppe eller forberede å starte en gruppe i løpet av opplæringsprogrammet.

Programmets innhold og omfang

RGO-programmet inneholder sju seminardager, og 50 veiledningstimer mellom seminardagene. Samlingene består av forelesninger, teorigjennomgang og prosesserfaring i refleksjons- og storgruppe. Mellom samlingene tilkommer 10 timer teori og 40 timer veiledning på de grupper som drives eller startes i forbindelse med programmet. Noe av veiledningen kan gjennomføres digitalt, dersom det angis spesielt behov for dette. Tid for denne veiledningen avtaler hver gruppe med sin IGA-veileder ut fra hva som er mulig og som passer best for deltakere, veileder og arbeidsgiver. Veilederne på RGO er erfarne gruppeanalytikere og gruppepsyko-terapeuter med lang utdanning fra IGA. Vanlige fraværsregler gjelder; inntil 20% fravær kan godkjennes. 

Læringsmål for programmet, innhold i undervisning og veiledning

Gjennomført RGO-program skal gi læring i og kunnskap om: 

 • grunnleggende begreper, begrunnelse for gruppebasert behandling, forskning på effekt
 • hvordan planlegge, starte og lede en behandlingsgruppe/gruppeterapi
 • psykodynamiske gruppeprosesser og gruppeprosesser i alle typer behandlingsgrupper
 • grupper som terapeutisk arena, gruppeterapeutiske faktorer og faser i gruppeterapi
 • ulike former for gruppepsykoterapi, både med tanke på metoder og pasientgrupper
 • grupper som ledd i behandling/miljøterapi ved innleggelser
 • rammenes betydning og dynamisk administrasjon av forskjellige typer grupper
 • muligheter og utfordringer i alle faser i et gruppeterapiforløp
 • generelle trekk ved storgruppedynamikk og -prosess 
 • om terapeutens rolle i alle faser og spesielt om gjennomarbeiding og avslutning 
 • dypere kunnskap om et spesifikt og lokalt valgt tema, f.eks. innen rus- og avhengighet eller BUP

Tid og program for felles seminardager

Seminardagene er lagt til fredager, fra kl. 9:00 – kl. 16:00.

 • Første samlinger: 8. september 2022
 • Andre samling: 20. oktober
 • Tredje samling: 1. desember
 • Fjerde samling: 2. februar 2024
 • Femte samling: 15. mars
 • Sjette samling: 26. april
 • Sjuende og siste samling: 31. mai

Videre utdanning i gruppepsykoterapi

RGO tilsvarer 1. år av IGAs nasjonale utdanningsprogram. Med godkjent RGO kan du gå direkte til 2. år i utdanningsprogrammet (Trinn A). Nærmere informasjon om utdanningsprogrammet i helhet på www.iga.no. 

Meritterende

 • Norsk Ergoterapeutforbund: 42 timer som spesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i psykisk helse. 
 • Norsk Sykepleierforbund: 30 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Leger i Spesialisering: RGO kan godkjennes som 3.-års psykoterapiveiledning 35 timer. For leger og psykologer er RGO tellende for å opprettholde spesialitet. 
 • For kursdeltakere som er FO-organiserte kan RGO inngå i søknad om spesialitet ved å legge fram kursbevis. 

Kontaktpersoner

Lokal kurskoordinator, SUS: Stina Johanna Pääjärvi: stina.johanna.paajarvi@sus.no, tlf. 51 51 46 33
Lokal koordinator, IGA Bent Horpestad: bent.horpestad@sus.no , tlf. 922 81 580

Kursavgift

Kr 10 000, faktureres fra IGA til deltaker eller til arbeidsgiver, etter søkers ønske 
NB: Prisen innbefatter lunsj, kaffe/te og frukt på seminardagene 

Påmelding

Påmeldingsfrist: 1. april 2023. 

NB! Oppstart av opplæringsprogrammet forutsetter nok deltakere. 

Kontakt