Tidsskriftet MOVE

MOVE er et tidsskrift for helsepersonell og tar mål av seg å speile det som skjer innen bevegelsesfeltet i Norge. Vi ønsker å ta opp tidsaktuelle temaer relatert til Parkinsons sykdom, dystoni og tremor som er våre ansvarsområder, og tilgrensende felt. Vi vil fokusere på fagutvikling, retningslinjer og forskning.

Et abonnement er gratis og en kan få bladet tilsendt i trykt- eller pdf-utgave. Send en e-post til nkb@sus.no dersom du ønsker å abonnere på bladet. Første utgave kom høsten 2018.2018
Bilde av forside av MOVE

2, 2018

 • Fra symptomdebut til diagnose:
  • Dystoni
  • Essensiell tremor
  • Parkinsons sykdom
 • ​Portrett av Magne W Fredriksen
 • Pågående forskning på dystoni 2019
MOVE12019.jpg


 • Debatt:  Gentesting ved bevegelsesforstyrrelser
 • Neuro-SysMed
 • Dystoni i spesialisthelsetjenesten - tall fra NPR
 • Portrett av Geir Olve Skeie

MOVE2.jpg

2, 2019

 • ParkinsonNet
 • Cannabis ved Parkinsons sykdom
 • Portrett av statssekretær Erlandsen
 • Norsk Parkinsonregister og biobank


2020
MOVE nr 1 20201, 2020

 • Ernæring ved Parkinsons sykdom
 • Covid-19 og Parkinsons sykdom
 • Bruk av veiledningsteknikker ved dystonibehandling
 • Portrett av Inger Marie Skogseid
Sist oppdatert 29.01.2021