Nyttige lenker

Helsebiblioteket.no Gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Helsenorge.no Offentlig helseportal der man kan logge seg inn på "min helse" med bla kjernejournal. Her finnes også informasjon om ulike diagnoser,  rettigheter, pasientreiser, ventetider mm.

NHI.no Norsk helseportal med artikler innen helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Evidence Based Medicine - BMJ

Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (Rikshospitalet og St. Olavs Hospital)

Hjernerådet

MDS-anbefalte skåringsverktøy
Oversikt med referanser

NevroNEL

Norges Parkinson Forskningsfond arbeider for å stimulere og støtte forskning på Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser. Årlige tildelinger.

Sist oppdatert 02.06.2023