Kursmal

Program ParkinsonNet grunnkurs 

Dag 1: For alle faggrupper, inviterte og interesserte

 • Registrering
 • Velkommen. Film ved Anders Leines/ ParkinsonNet (Koordinator ParkinsonNet)
 • Motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom og atypisk Parkinsonisme (Nevrolog)
 • Pause
 • Ikke-motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom (Nevrolog) 
 • Pause
 • Tverrfaglig og særfaglig tilnærming sykepleie, logopedi, ergoterapi, fysioterapi (Fagveiledere ParkinsonNet Norge)
 • Lunsj og mingling
 • Medikamentell- og avansert behandling ved Parkinsons sykdom (Nevrolog)
 • Pause
 • ParkinsonNet i Norge og Personer med parkinson forteller
 • (Norges Parkinsonforbund og person med parkinson)
 • Pause
 • Fagpersonregisteret og nettsider Veien videre (Team ParkinsonNet)

Dag 2: Særfaglig for logopeder, ergoterapeuter, sykepleiere og fysioterapeuter

(rull nedover for å finne din yrkesgruppe og program)​

Logopeder

 • Introduksjon og kartlegging av hypokinetisk dysartri
 • Pause
 • Behandling av hypokinetisk dysartri
 • Pause​
 • Behandling av hypokinetisk dysartri
 • Lunsj og mingling​
 • Kartlegging og behandling av dysfagi
 • Pause
 • Kartlegging og behandling av dysfagi
 • Pause​
 • Kartlegging og behandling av sikling
 • Pause​
 • Atypisk parkinsonisme og røde flagg
 • Veien videre

Ergoterapeuter 

 • Kartlegging og observasjon av aktivitetsutfordringer
 • Pause
 • Kartlegging og observasjon av aktivitetsutfordringer
 • Pause​
 • Intervensjon: Cueing og strategier
 • Lunsj og mingling​
 • Praktiske øvelser
 • Pause
 • Kognitive utfordringer​
 • Pause​
 • Intervensjoner og tiltak 
 • Pause​
 • Praktiske øvelser  
 • Veien videre


Fysioterapeuter

 • Bruk av retningslinjer Anamnese og undersøkelse
 • Pause
 • Valg av tiltak
 • Pause​
 • Trening og aktive tiltak​
 • Lunsj og mingling​
 • Cueing og strategier​
 • Pause
 • Holdningsendringer og respirasjon​
 • Pause​
 • Atypisk parkinsonisme 
 • Pause​
 • Praktiske øvelser  
 • Veien videre

Sykepleier

 • Sykepleie ved motoriske symptomer
 • Pause
 • Sykepleie ved ikke-motoriske symptomer
 • Pause
 • Sykepleie ved ikke-motoriske symptomer
 • Pause
 • Kognitive utfordringer og demens
 • Riktig medisin til rett tid
 • Pause​
 • Riktig medisin til rett tid​​ 
 • Pause​
 • Utfordringer i GI-tractus og ernæring
 • Veien videre
Sist oppdatert 28.09.2023