Pilotprosjekt: ParkinsonNet i Rogaland

Helsedirektoratet inviterer i samarbeid med Norges Parkinsonforbund og Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) til deltakelse i pilotprosjektet ParkinsonNet i Rogaland. Fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder med interesse for Parkinsons sykdom oppfordres til å delta i satsingen.

Publisert 03.08.2017

hender_colourbox.jpg

Foto: Colourbox

ParkisonNet er en modell utviklet i Nederland som skal sikre et nasjonalt tilbud til pasienter med Parkinsons sykdom. Det sentrale i modellen er en systematisk etablering, og opplæring av faglige nettverk. Modellen kan i Nederland blant annet vise til økt grad av selvstendighet og livskvalitet for Parkinson-pasienter. Rogaland er i et pilotprosjekt plukket ut som testfylke for etablering av modellen i Norge. Et tilsvarende prosjekt startes opp i Oslo/Akershus i løpet av 2018.

Parkinsons sykdom er en kronisk, degenerativ lidelse og en regner med at rundt 8000 personer lever med sykdommen i Norge. Pasientgruppen krever multidisiplinær kompetanse for oppfølging  og behandling. Sammen med størrelsen på pasientgruppen gjør dette sykdommen godt egnet for utprøving av nye modeller for håndtering av kroniske sykdommer i helsetjenesten.

Prosjektet representerer en unik mulighet for et løft i kompetansen på Parkinsons sykdom i regionen, samt at nye samarbeidsmodeller på tvers av disipliner kan prøves ut.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder med interesse for Parkinsons sykdom inviteres til deltakelse i prosjektet og første samling arrangeres 24-26. oktober i Stavanger. For mer informasjon og påmelding se Helsedirektoratets nettsider.

Pilotprosjektet og arbeidsmetodene skal evalueres og kursdeltakerne må påregne deltakelse i dette arbeidet.