ParkVest-artikkel om biomarkører framhevet i internasjonalt tidsskrift

I aprilutgaven av det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Parkinsonism & Related Disorders ble Marthe Førland og hennes kollegaer sin artikkel om alfa-synuklein som biomarkør i spinalvæske og dens utvikling over tid fremhevet som utgavens artikkel «i søkelyset». Artikkelen inngår i doktorgraden til Marthe Førland, som er stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB).

Publisert 06.04.2018

Foto av Marthe Førland og Johannes Lange

Førsteforfatter Marthe Førland og veileder Johannes Lange er godt fornøyde med oppmerksomheten arbeidet deres har fått.

«Det er veldig kjekt å få denne anerkjennelsen» sier Marthe Førland, «særlig siden tidsskriftet har mange gode artikler å velge mellom.» I artikkelen «Evolution of cerebrospinal fluid total α-synuclein in Parkinson’s disease» har hun og kollegaene hennes analysert spinalvæske fra ParkVest-pasienter fra tre år etter diagnosen fram til fire år senere. «Alfa-synuklein er en viktig komponent i patologien bak Parkinsons sykdom.  Det er stor interesse rundt alfa-synuklein og om det er mulig å få informasjon om sykdommen ved å måle konsentrasjonen av dette proteinet i spinalvæske. Men det er få studier som har sett på alfa-synuklein og dens utvikling over tid. Derfor ville vi se om konsentrasjonen av alfa-synuklein i spinalvæske endrer seg i det sykdommen skrider fram» sier Johannes Lange, forsker ved NKB og veileder på Marthe Førlands doktorgradsprosjekt: «Her viste det seg at det var ingen betydelige endringer og at det heller ikke var signifikant forskjell mellom Parkinsons sykdom og jevnaldrende personer uten Parkinson.» «Samtidig var det store forskjeller mellom individene både hos pasienter og friske, noe som også andre har funnet» utdyper Marthe Førland og legger til: «Ut i fra forskningen vår, konkluderer vi at måling av kun alfa-synuklein alene ikke gir tilstrekkelig informasjon om sykdommen, men at måling av alfa-synuklein i kombinasjon med andre markører kan gi et mer differensiert bilde.»

«I forskningsverden er det alltid lettere å publisere oppsiktsvekkende funn, men det er like viktig å rapportere resultater som i denne studien som viser at konsentrasjonen av alfa-synuklein ikke endrer seg over tid. Dette understreker også tidsskriftet ved å plassere artikkelen «i søkelyset» med innledende kommentarer» avslutter Johannes Lange før han legger til: «Prosjektet ble støttet fra Norges Parkinsonforbund og Helse Vest og vi er veldig takknemlig for støtten.»

Artikkelen «Evolution of cerebrospinal fluid total α-synuclein in Parkinson’s disease» kan leses og lastes ned gratis fram til 2. mai 2018 ved å bruke denne lenken: https://authors.elsevier.com/a/1Wite4pqQOPQ6m.

Editorialomtalen kan leses i samme nummer av tidsskriftet.