ParkinsonNet til hele landet

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at ParkinsonNet nå skal innføres som modell i hele landet fra 2020. Det er likevel et lite forbehold i forhold til statsbudsjettet som legges frem 7. oktober. Hvordan utrullingen skal skje blir ikke klart før etter at statsbudsjettet er fremlagt.

Publisert 24.09.2019
Sist oppdatert 30.08.2023

foto av Magne W. Fredriksen og statsekretær Anne Grethe Erlandsen

Magne Wang Fredriksen er veldig fornøyd med at ParkinsonNet nå rulles ut nasjonalt. Foto: Norges Parkinsonforbund

De regionale helseforetakene har blitt informert om at dette skal prioriteres fra 2020, og oppdragsdokumentene de mottar vil si noe om hvordan dette arbeidet skal koordineres. Oppdragsdokumentene sendes ut på nyåret i forbindelse med Helse og omsorgsministerens sykehustale. Det blir påfølgende en prosess der de regionale helseforetakene og departementet blir enige om hvordan oppgavene skal løses. Det vil dermed ta noe tid før alle detaljer er på plass. 

Dette er helt fantastisk!

Magne W. Fredriksen, Parkinsonforbundet
Det er ikke avgjort hvor utrullingen skal starte, og hvor lang tid det vil ta før modellen er implementert over alt. Norges Parkinsonforbund kommer som i pilotprosjektet til å være viktige i det videre arbeidet. Magne W. Fredriksen er meget fornøyd med nyheten og mener dette vil føre til bedre oppfølging og en mer sammenhengende helsetjeneste for parkinsonpasienter i hele landet.

Departementet håper at ParkinsonNet også vil bety mye for andre kronikergrupper, i og med at modellen binder tjenestene bedre sammen. 

Les mer om utrullingen og intervju med statsekretær Anne Grethe Erlandsen på Norges Parkinsonforbund sine nettsider

Informasjonsbrosjyre ParkinsonNet Norge.