ParkinsonNet i gang i Rogaland

Tirsdag var en lang planleggingsfase over og ParkinsonNet ble endelig satt i gang med et tredagers kurs i Stavanger.

Publisert 31.10.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Deltakerne på ParkinsonNet-kurset var begeistret for muligheten til å lære mer om håndtering av Parkinsonpasienter

ParkisonNet er en modell utviklet i Nederland for etablering og opplæring av faglige nettverk med fokus på Parkinons sykdom. Satsingen på modellen i Norge skal øke kompetansen til helsepersonell som håndterer pasienter med sykdommen og sikre et bedre tilbud til pasientgruppen. Parkinsons sykdom er en kronisk, degenerativ lidelse som krever multidisiplinær kompetanse for oppfølging  og behandling. Slik sett er modellen godt egnet for å bedre samhandling i helsetjenesten.

Tirsdag startet det første kurset i etableringen av ParkinsonNet i Stavanger. Deltakerene var ergoterapeuter og fysioterapeuterer fra hele Rogaland. I tilegg ble det også gjennomført kurs for sykepleiere. Totalt var 100 personer innen spesialist- og kommunehelsetjenesten samlet for å bli bedre til å håndtere pasienter med et komplekst sykdomsbilde som mange Parkinsonpasienter har.

Foreløpige tilbakemeldinger fra deltakerne har vært svært positive og det blir ikke lagt skjul på at behovet for mer kunnskap og systematisert opplæring er stort rundt omkring i distriktene.

Vi ser frem til oppstart av ParkinsonNet i Oslo i januar 2018  og håper modellen blir godt motatt også her.

Du kan se mer om ParkinsonNet og Parkinsonrelaterte saker på Facebooksidene til Parkinsonforbundet.