Samarbeider med NKB i stort forskningsprosjekt.

Millioner til demensforskning ved SESAM

Fredag fikk SESAM tildelt 35 millioner kroner fra Pleiehjemssforeningen i Rogaland. Pengene muliggjør en bredere forkningstilnærming i demensfeltet.

Publisert 24.04.2018

Guido Alves ved NKB sammen med leder Ingelin Testad og forskningsleder Dag Aarsland ved SESAM

Fra venstre: Leder ved NKB, Guido Alves, senterleder Ingelin Testad og forskningsleder Dag Aarsland ved SESAM.

Demenssykdommer rammer hardt

Konsekvensene av demenssykdom er store, både for pasientene selv og de pårørende rundt. Samfunnskostnadene relatert til demenssykdom er også svært store. Det er derfor svært kjærkomment med økt forskning på feltet.

Tettere samarbeid

SESAM og NKB gleder seg over donasjonen fra Pleiehjemsforeningen i Rogaland som også vil sikre tettere samarbeid mellom sentrene. Formålet for donasjonen er å stimulere demensforskning med biomedisinsk fokus. Målet er bedre forståelse av sykdomsmekanismer, avdekking av nye diagnosemetoder  og medisinske behandlingsstrategier.

Midlene som er donert stammer blandt annet fra salget av Bidensol pleiehjem, og sikrer gjennomføringen av flere større prosjekter som allerede er planlagt, samt planlegging av nye behandlingsstudier. Disse vil være svært verdifulle bidragsytere de kommende årene. NKB er samarbeidspartner på et prosjekt på demens knyttet til Parkinsons sykdom og lignende sykdommer. Denne gruppen utgjør opp mot 20 prosent av alle med demens. SESAM og NKB vil i prosjekter identifisere personer med økt risiko for demens, men som ennå er friske. De skal studere forandringer i hjernen, blod, hudceller og ryggmargsvæske, for å fange opp de aller tidligste sykdomsforandringene.

NKB gratulerer!