Anbefalinger fra NKB angående salbutamol

Det er ikke grunnlag for å anbefale Parkinsonpasienter å starte behandling med salbutamol. NKB har fått mange henvendelser fra både helsepersonell og pasienter med dette temaet de siste ukene.

Publisert 01.09.2017
Sist oppdatert 30.11.2017

​Forskerne ved Harvard Medical School og Universitetet i Bergen har i en stor studie avdekket en mulig beskyttende effekt av virkestoffet salbutamol, som finnes i enkelte astmamedisiner, i utvikling av Parkinsons sykdom .

Funnene i studien er svært spennende og gir lovende utsikter for fremtidig forskning innen feltet.  Medisinen må imidlertid gjennom omfattende testing i pasientgruppen, og mye arbeid gjenstår før dette er en behandling som eventuelt kan tilbys parkinsonspasienter. NKB anbefaler derfor ikke på det nåværende tidspunkt å starte profylaktisk behandling med salbutamol, eller seponere betablokkere som i samme studie er vist å kunne øke risikoen for utvikling av Parkinsons sykdom.

Artikkelen som ble publisert i tidsskriftet Science i månedsskiftet inneholder data fra både Reseptregisteret i Norge, og labstudier utført ved Harvard. Forskerene oppdaget i laboratoriestudier at salbutamol  (en β2-adrenoreceptor agonist) påvirker reseptoren som regulerer transkripsjon av genet som koder for α-synuklein, et protein som aggregerer i nerveceller og fører til celledød -  en sentral sykdomsprosess ved Parkinsons sykdom. Laboratoriestudiene støttes av epidemiologiske data fra Reseptregisteret som de norske forskerne har gjenomgått, som blant annet viser at personer som har brukt astmamedisinen har redusert risiko for å utvikle Parkinsons sykdom.

Artikkelen kan leses i det anerkjente tidsskriftet Science.