Parkinsonregisteret er nå reservasjonsbasert

Fra 1. mars 2023 er Norsk Parkinsonregister basert på rett til å reservere seg og ikke samtykke.

En gruppe mennesker i en sirkel

 

Endringen medfører at pasienter som ikke ønsker å bli registrert må reservere seg mot dette. 

Informasjonsskriv om Norsk Parkinsonregister.


Dersom du ønsker å reservere deg finner du ut hvordan du gjør det her.

Sist oppdatert 09.11.2023