Diagram

ePark-studien

Omtrent 30 % av personer med Parkinsons sykdom (PS) opplever depressive plager. Tilgangen til behandling er ofte dårlig, spesielt i distrikts-Norge. ePark-studien er laget for å undersøke om digital samtaleterapi er effektivt for å redusere depressive plager for personer med PS. ePark er et digitalt prosjekt og du kan delta fra hvor som helst i landet.

 

For website in English: ePark trial (helse-stavanger.no)

Delta i studien ved å registrere deg HER eller via påmeldingslenken under.

Du vil først svare på noen spørsmål som vil gi oss en vurdering om du passer til å delta i studien. Dersom du oppfyller kriterier i steg 1 vil du bli invitert til et telefonintervju hvor vi undersøker nærmere om du oppfyller kriteriene for å være med i selve studien. Deltakelsen din er frivillig, og du vil stå fritt til å trekke deg når som helst. 

NB: Når du trykker på lenken må du logge deg inn med BankID eller MinID. Dette er for å sikre at din informasjon blir behandlet på en trygg måte.

TRYKK HER FOR PÅMELDING​

Ved digital samtaleterapi ønsker vi å undersøke om denne behandlingsmåten kan bidra til å redusere depressive plager og gjøre hverdagen bedre for personer med Parkinsons sykdom (PS). Studien gjøres over internett og du kan bo hvor som helst i landet. Prosjektet går over 42 uker, og innebærer å delta på kartlegginger og motta 10 timer med kognitiv atferdsterapi med en autorisert, erfaren psykolog over video. 

Personer med PS i ePark-studien vil få tilbud om behandling innen de første 28 ukene av prosjektet. Du kan delta fra ditt eget hjem eller fra hytta, så lenge du har internett-tilgang.​

​Les mer om ​studien under kliniske studier på helsenorge.noFor å delta i studien må du:

  • ha blitt diagnostisert med Parkinsons sykdom

  • ha symptomer på depresjon

  • bruke stabile medisiner for Parkinsons sykdom

  • være mellom 35 og 85 år

  • ha tilgang til internett fra et nettbrett eller en datamaskin

  • kunne snakke og forstå norsk

Du må også være i stand til å gi informert samtykke til at du ønsker å være med. Du må undertegne et digitalt samtykkeskjema for å bekrefte dette.

Du kan dessverre ikke være med hvis:

  • du opplever kognitive vansker

  • du mottar psykoterapi for tiden, eller har deltatt i terapi de siste to månedene

  • tidligere har hatt bipolar lidelse eller psykoselidelser

  • har gjennomgått hjerneoperasjoner (for eksempel dyp hjernestimulering)

Som deltaker i denne studien vil du delta i 10 samtaler med kognitiv atferdsterapi. Vi bruker nettløsningen Join til disse samtalene. Kognitiv atferdsterapi er en godt utprøvd form for terapi hvor du blant annet blir kjent med hvordan tanker, følelser, handlinger og kroppslige opplevelser kan henge sammen. Hovedfokus i terapien er å jobbe med de depressive symptomene du opplever som vanskelige her og nå i livet.

Studien er randomisert. Det vil si at du som deltaker blir tilfeldig fordelt til en av to grupper. Gruppe A deltar i 10 videosamtaler med kognitiv atferdsterapi med en gang. Gruppe B venter i 14 uker, før de mottar samme behandlingsserie som Gruppe A.

​Underveis i deltakelsen og i etterkant vil vi be deg om å fylle ut spørreskjema som måler hvordan symptomene dine endrer seg over tid. Dette må du gjøre før oppstart i studien, etter 14, 28 og 42 uker. Siste undersøkelse vil skje ca. 42 uker etter at du ble med i studien. 

Prosjektleder
Aleksander H. Erga, psykologspesialist, PhD.

Forskningssykepleier
Veslemøy Hamre Frantzen​


Sist oppdatert 28.02.2024